WN/33/01

Programowanie w Pythonie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

ISOS

Symbol: WN/33/01

Forma: warsztat

Cena: 240.00 zł

Liczba godzin: 16h

Adresaci: nauczyciele szkół zainteresowani tematyką

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Prowadzący:

- Wojciech Kos

Tematyka:

- Podstawowe operacje arytmetyczne i na napisach.

- Instrukcje warunkowe, iteracyjne, rekurencja w funkcjach.

- Podstawowe struktury danych - operacje na listach.

- Własności liczb całkowitych.

- Elementy kryptografii.

- Grafika żółwia.

Terminy:

Brak ustalonych terminów