DM/15/01

Narzędzia multimedialne na lekcjach religii

ISOS

Symbol: DM/15/01

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: s. Natalia Musidlak

Prowadzący:

- s. Natalia Musidlak

Tematyka:

- Biografia kardynała Stefana Wyszyńskiego w aspekcie patriotyzmu. Przykłady postaw patriotycznych kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją dla współczesnej młodzieży.

- Przykłady postaw patriotycznych Stefana Kardynała Wyszyńskiego inspiracją dla współczesnej młodzieży

Terminy:

Brak ustalonych terminów