DM/20/01

Platformy Wordwall, Baamboozle i Genially w edukacji wczesnoszkolnej

ISOS

Symbol: DM/20/01

Forma: warsztat online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z terenu powiatu kaliskiego

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Małgorzata Kraszkiewicz

Tematyka:

- Tworzenie interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem Wordwall.

- Baamboozle- narzędzie do sprawdzania wiedzy uczniów.

- Genially- narzędzie do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-11-18 16:00 - 17:30 online platforma Teams
2 2022-02-10 16:00 - 17:30 online platforma Teams