DM/10/02

Indywidualizacja nauczania na lekcjach matematyki

ISOS

Symbol: DM/10/02

Forma: warsztat online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: nauczyciele matematyki szkól podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Jolanta Podziemska

Prowadzący:

- Jolanta Podziemska

Tematyka:

- Proces indywidualizacji nauczania.

- Metodyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się na lekcji matematyki.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-12-13 15:00 - 18:00 zajęcia online