DM/05/02

Edukacja globalna na lekcjach języka polskiego – lektura „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy

ISOS

Symbol: DM/05/02

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia: Joanna Kostrzewa

Prowadzący:

- Joanna Kostrzewa

Tematyka:

- Edukacja globalna – wartości i postawy, miejsce w podstawie programowej.

- Cele Zrównoważonego Rozwoju na lekcji języka polskiego.

- „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy – kontekst edukacji globalnej.

Terminy:

Brak ustalonych terminów