ZS/04/01

Spółdzielnie uczniowskie – przedsiębiorczość w szkole

ISOS

Symbol: ZS/04/01

Forma: seminarium online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematem, nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, opiekunowie samorządu uczniowskiego

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Prowadzący:

- Grażyna Stępniewska

Tematyka:

- Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.

- Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.

- Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.

- Organizacja pracy spółdzielni uczniowskiej.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2023-05-31 16:00 - 19:15