PR/03/01

Apteczka – kierunek optymizm

ISOS

Symbol: PR/03/01

Forma: kurs

Cena: 200.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: nauczyciele, którzy są realizatorami programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i chcą pracować programem z uczniami w wieku 12-15 lat

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

- Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Tematyka:

- Teoretyczne i praktyczne założenia programu.

- Cechy rozwojowe młodzieży.

- Sposoby realizacji programu i budowania współpracy.

- Padlet - wirtualny sposób na Apteczkę.

Terminy:

Brak ustalonych terminów