KN/06/01

Prawda, dobro, i piękno w wychowaniu do pełni dojrzałości

ISOS

Symbol: KN/06/01

Forma: konferencja

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Triada platońska na przestrzeni dziejów.

- Prawda, dobro i piękno jako podstawy formacji intelektualnej na lekcjach języka polskiego.

- Prawda, dobro i piękno jako podstawy formacji duchowej na lekcjach religii.

- "Jedynie prawda jest ciekawa" – historyczne dziedzictwo Józefa Mackiewicza.

Terminy:

Brak ustalonych terminów