EZ/02/01

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

ISOS

Symbol: EZ/02/01

Forma: warsztat

Cena: 79.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Charakterystyka arkusza egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z maja 2022 i analiza danych statystycznych.

- Zadania o małym wskaźniku łatwości – specyfika, najczęściej popełniane błędy, propozycje ćwiczeń rozwijających badane umiejętności.

- Mocne i słabe aspekty egzaminacyjnych wypracowań uczniowskich.

- Wnioski i rekomendacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Terminy:

Brak ustalonych terminów