EZ/08/01

Egzamin maturalny z historii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

ISOS

Symbol: EZ/08/01

Forma: seminarium

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Prowadzący:

- Grażyna Stępniewska

Tematyka:

- Egzamin maturalny z historii w 2023roku – założenia i zmiany.

- Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.

- Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedź argumentacyjna – przykłady.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-11-30 16:00 - 19:15 26 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu