EZ/11/01

Egzamin maturalny z fizyki – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

ISOS

Symbol: EZ/11/01

Forma: seminarium

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 3h

Adresaci: Nauczyciele fizyki szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Rafał Jakubowski

Prowadzący:

- Rafał Jakubowski

- Aleksandra Krenz

Tematyka:

- Zmiany na egzaminie maturalnym z fizyki w 2023 roku.

- Typy zadań maturalnych z fizyki w 2023 roku.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-12-12 16:00 - 19:00 20 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu