WN/10/01

Liveworksheets – interaktywne arkusze na lekcjach

ISOS

Symbol: WN/10/01

Forma: warsztat

Cena: 120.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Prowadzący:

- Wojciech Kos

Tematyka:

- Platforma Liveworksheets.

- Live Worksheet Maker – tworzenie interaktywnych arkuszy.

- Zarządzanie kontami uczniów.

- Interaktywne zeszyty ćwiczeń.

Terminy:

Brak ustalonych terminów