WN/13/01

Narzędzia Office 365 w pracy nauczyciela

ISOS

Symbol: WN/13/01

Forma: warsztat blended learning

Cena: 120.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Prowadzący:

- Wojciech Kos

Tematyka:

- Przechowywanie materiałów edukacyjnych w chmurze.

- Przygotowanie materiałów edukacyjnych i udostępnianie ich uczniom.

- Zarządzanie zadaniami.

- Zarządzanie spotkaniami.

- Ankiety i testy.

Terminy:

Brak ustalonych terminów