WN/16/01

Edpuzzle – filmy na lekcji

ISOS

Symbol: WN/16/01

Forma: warsztat online

Cena: 120.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Kierownik szkolenia: - -

Prowadzący:

- Wojciech Kos

Tematyka:

- Funkcjonalność serwisu Edpuzzle.

- Interaktywne filmy na lekcji.

- Zarządzanie lekcjami i kontami uczniów.

Terminy:

Brak ustalonych terminów