WN/17/01

Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007–2013 i 2014–2020

ISOS

Symbol: WN/17/01

Forma: warsztat

Cena: 120.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Prowadzący:

- Wojciech Kos

Tematyka:

- Prawo autorskie a Internet.

- E-podręczniki w pracy nauczyciela.

- Materiały interaktywne dostępne w Internecie.

- Wybrane portale internetowe umożliwiające tworzenie własnych e-zasobów.

- Wybrane portale do przeprowadzania i tworzenia kwizów.

- Wybrane oprogramowanie do tworzenia e-zasobów.

Terminy:

Brak ustalonych terminów