WN/21/01

Ocena skuteczności pracy własnej nauczyciela

ISOS

Symbol: WN/21/01

Forma: seminarium online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych ze stażem pracy do 5 lat

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Prowadzący:

- Danuta Grzanka

Tematyka:

- Efektywność pracy nauczyciela – uwarunkowania prawne i organizacyjne.

- Ewaluacja pracy własnej – metody, techniki, strategie.

- Narzędzia do oceny skuteczności podejmowanych działań w szkole.

- Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w procesie rozwoju zawodowego i osobowego.

Terminy:

Brak ustalonych terminów