SWS/05/01

Sieć współpracy i samokształcenia – współczesna proza polska a podstawa programowa z kształcenia literackiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

ISOS

Symbol: SWS/05/01

Forma: seminarium blended learning

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 12h

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia: Maciej Michalski

Prowadzący:

- Maciej Michalski

Tematyka:

- Kulturowa teoria literatury.

- Analiza powojennej prozy polskiej pod kątem intertekstualnym.

- Schematy archetypiczne w interpretacjach współczesnych dzieł epickich.

- Nowości literackie okiem nauczyciela recenzenta – wnioski i opinie.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-10-25 18:00 - 20:30
2 2022-12-13 18:00 - 20:30
3 2023-03-07 18:00 - 20:30
4 2023-06-06 18:00 - 20:00