SWS/06/01

Sieć współpracy i samokształcenia – podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

ISOS

Symbol: SWS/06/01

Forma: seminarium

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 16h

Adresaci: nauczyciele poloniści szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Notatka syntetyzująca – konstrukcja, kryteria oceniania, metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.

- Przygotowanie materiałów dydaktycznych do doskonalenia przez uczniów umiejętności redagowania notatki syntetyzującej.

- Motywy ukraińskie w literaturze polskiego romantyzmu.

- Specyfika zadań w teście historycznoliterackim w nowej formule matury z języka polskiego.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-10-20 15:30 - 18:30
2 2022-12-01 15:30 - 18:30
3 2023-01-19 16:00 - 19:00
4 2023-02-16 15:30 - 18:30