SWS/10/01

Narzędzia i zasoby cyfrowe na lekcjach geografii - sieć współpracy i samokształcenia

ISOS

Symbol: SWS/10/01

Forma: seminarium online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 16h

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Prowadzący:

- Anna Bobińska

Tematyka:

- Opracowanie narzędzi i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.

- Analiza zadań oraz strategii i metod ich rozwiązywania.

- Wzbogacenie własnej wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń i materiałów.

- Bank zadań i rozwiązań metodycznych.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-11-28 15:30 - 18:30
2 2023-02-06 16:30 - 19:30
3 2023-06-05 15:00 - 18:00
4 2023-06-19 15:00 - 18:00