SWS/18/01

Sieć współpracy i samokształcenia – zajęcia pozalekcyjne z fizyki

ISOS

Symbol: SWS/18/01

Forma: seminarium blended learning

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 9h

Adresaci: Nauczyciele fizyki południowej Wielkopolski

Kierownik szkolenia: Rafał Jakubowski

Prowadzący:

- Rafał Jakubowski

Tematyka:

- Metoda projektów na zajęciach pozalekcyjnych.

- Informacja zwrotna na lekcjach otwartych.

- Fizyka w praktyce - realizacja Laboratoriów przyszłości i Atomów Wiedzy w szkołach podstawowych.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-10-10 16:00 - 19:00 31 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
2 2023-01-09 16:00 - 18:00
3 2023-04-17 16:00 - 18:00