SWS/20/01

Sieć współpracy i samokształcenia – doradca zawodowy we współpracy z pracodawcami

ISOS

Symbol: SWS/20/01

Forma: seminarium blended learning

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 9h

Adresaci: Doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący w szkole zajęcia z doradztwa zawodowego lub orientację zawodową

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Prowadzący:

- Sylwia Zimoch

Tematyka:

- Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

- Planowane zmiany w kształceniu branżowym i technicznym – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – branże zawodowe.

- Lekcja z zakresu doradztwa zawodowego – przykłady dobrych praktyk.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2022-11-09 15:00 - 18:15
2 2023-04-19 16:00 - 19:00
3 2023-06-16 16:00 - 18:30 31 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu