KN/07/01

Teksty biblijne na lekcjach języka polskiego i religii. Kohelet – życie we mgle

ISOS

Symbol: KN/07/01

Forma: konferencja

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, religii, historii, wychowania do życia w rodzinie

Kierownik szkolenia: S.natalia Musidlak

Prowadzący:

- Hieronim Duczmal

- S.natalia Musidlak

- Maciej Michalski

Tematyka:

- Kulturotwórcza i religijna rola Biblii.

- Księga Koheleta – interpretacja biblijna w świadomości współczesnego odbiorcy.

- Księgi Starego i Nowego Testamentu w ujęciu hermeneutycznym.

- Postawy archetypiczne w przypowieściach biblijnych.

Terminy:

Brak ustalonych terminów