SZN/01/03

Jak być dobrym wychowawcą i skutecznie pracować z grupą?

ISOS

Symbol: SZN/01/03

Forma: szkolenie

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.

- Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.

- Jestem lustrem mojej grupy – ograniczenia i predyspozycje.

- Jak budować relacje z grupą i w grupie?

Terminy:

Brak ustalonych terminów