SZN/15/04

Motywowanie uczniów do nauki. Jak sprawić, aby uczniowie uczyli się z przyjemnością?

ISOS

Symbol: SZN/15/04

Forma: szkolenie

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8, szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania.

- Przegląd teorii motywacji w kontekście pracy z uczniem.

- Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć lekcyjnych.

Terminy:

Brak ustalonych terminów