SZN/05/02

Depresja u dzieci i młodzieży – problem ucznia, problem rodziny, problem szkoły

ISOS

Symbol: SZN/05/02

Forma: szkolenie

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Członkowie rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Rozpoznawanie objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży.

- Ryzyko i ocena zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi.

- Procedury postępowania w sytuacjach autoagresji, depresji, ryzyka próby samobójczej.

Terminy:

Lp. Data Miejsce szkolenia
1 2023-05-31 16:00 - 20:00