DM/17/02

Ocenianie na lekcjach matematyki

ISOS

Symbol: DM/17/02

Forma: warsztat online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Jolanta Podziemska

Prowadzący:

- Jolanta Podziemska

Tematyka:

- Ocenianie w świetle przepisów prawa oświatowego.

- Metody oceniania wiedzy i umiejętności.

- Formy oceniania na lekcjach matematyki.

- Techniki i narzędzia wspierające monitorowanie postępów w uczeniu się matematyki.

Terminy:

Brak ustalonych terminów