ZS/01/02

Zintegrowana Strategia Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych

ISOS

Symbol: ZS/01/02

Forma: seminarium online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Zimoch

Prowadzący:

- Sylwia Zimoch

Tematyka:

- Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – geneza, logika, struktura.

- Umiejętności w edukacji formalnej – zadania nauczyciela. Analiza wybranych umiejętności.

- Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji wspierające nauczycieli w realizacji celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Terminy:

Brak ustalonych terminów