ZS/08/01

Ocena pracy nauczyciela krok po kroku - podstawy prawne, terminy, wzory dokumentów

ISOS

Symbol: ZS/08/01

Forma: seminarium

Cena: 100.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Prowadzący:

- Leszek Zaleśny

Tematyka:

- Przepisy określające ocenę pracy nauczyciela i ich najnowsze zmiany.

- Szczegółowa analiza kryteriów oceny pracy nauczyciela.

- Znowelizowany tryb postępowania dotyczący oceny pracy nauczyciela.

- Blaski i cienie nowej oceny pracy nauczyciela - terminy, procedury.

- Tryb odwołania od oceny pracy.

- Wzory dokumentów wykorzystywane w procedurze oceny pracy nauczyciela.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2023-04-05 10:30 - 14:00 39 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu