KN/05/01

Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej

ISOS

Symbol: KN/05/01

Forma: konferencja

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele geografii oraz inni zainteresowani tematem

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Prowadzący:

- Anna Bobińska

- Mirosław Makohonienko

- Iwona Hildebrandt-Radke

- Leszek Kolendowicz

Tematyka:

- Środowisko geograficzne regionu Kalisza – podatność miasta na zmiany.

- Współczesna zmiana klimatu w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym.

- Adaptacja do zmian klimatycznych w kontekście rozwoju zrównoważonego.

- Potencjał adaptacyjny Miasta Kalisza – szkolny projekt edukacyjny.

- Nasza Szkoła dla Klimatu – propozycje adaptacji dla Miasta Kalisza.

Terminy:

Brak ustalonych terminów