WO/05/01

Metody coachingowe w pracy z uczniem i grupą

ISOS

Symbol: WO/05/01

Forma: warsztat

Cena: 85.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Coaching – sztuka zadawania pytań.

- Koło życia – zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.

- Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.

- Metoda Walta Disneya – kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

- Cel-efekt – operacjonalizacja celu.

- Mój Everest – planowanie i motywacja.

Terminy:

Brak ustalonych terminów