ZS/14/01

ABC szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

ISOS

Symbol: ZS/14/01

Forma: seminarium

Cena: 65.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: dyrektorzy szkół, członkowie zespołu ds. programu wychowawczo-profilaktycznego

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Istota programu wychowawczo-profilaktycznego – cele wychowawcze i działania profilaktyczne.

- Metody przeprowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych i zagrożeń.

- Ewaluacja osiągnięcia celów i procesu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.

- Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na podstawie oceny skuteczności

Terminy:

Brak ustalonych terminów