SWS/03/01

Sieć współpracy i samokształcenia – proces historycznoliteracki jako oś kształcenia polonistycznego

ISOS

Symbol: SWS/03/01

Forma: seminarium

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 16h

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Zagadnienia powtórkowe związane z każdą epoką historycznoliteracką.

- Formułowanie różnych typów zadań na testach historycznoliterackich.

- Literatura starożytna – teksty i konteksty.

- Literatura współczesna – zrozumieć siebie i świat, w którym się żyje.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2023-10-26 16:00 - 19:00
2 2024-01-11 15:30 - 18:45