SWS/06/01

Sieć współpracy i samokształcenia – zasoby internetowe oparte na sztucznej inteligencji

ISOS

Symbol: SWS/06/01

Forma: seminarium blended learning

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 9h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Wojciech Kos

Prowadzący:

- Wojciech Kos

Tematyka:

- Aplikacje generujące teksty.

- Aplikacje generujące obrazy i dźwięki.

- Aplikacje generujące animacje.

Terminy:

Brak ustalonych terminów