SWS/08/01

Sieć współpracy i samokształcenia – sztuka współczesna na lekcjach plastyki

ISOS

Symbol: SWS/08/01

Forma: seminarium

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 9h

Adresaci: Nauczyciele plastyki

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Prowadzący:

- Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Tematyka:

- Sztuka współczesna – z wizytą w Galerii J. Tarasina w Kaliszu.

- Kształtowanie umiejętności interpretowania sztuki współczesnej oraz uczenia o niej w szkole.

Terminy:

Brak ustalonych terminów