SWS/13/01

Sieć współpracy i samokształcenia – z książką na lekcje

ISOS

Symbol: SWS/13/01

Forma: seminarium

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 9h

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia: Monika Płonka

Prowadzący:

- Monika Płonka

Tematyka:

- Wymiana doświadczeń oraz samokształcenie uczestników sieci.

- Przykłady 1-4

- Przykłady 5-9

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2023-11-27 16:00 - 17:30