EZ/01/01

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

ISOS

Symbol: EZ/01/01

Forma: warsztat

Cena: 100.00 zł

Liczba godzin: 8h

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

- Lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe na egzaminie.

- Egzaminacyjne kryteria oceniania wypracowań.

- Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

Terminy:

Brak ustalonych terminów