EZ/03/01

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

ISOS

Symbol: EZ/03/01

Forma: warsztat online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Joanna Kubisiak

Prowadzący:

- Joanna Kubisiak

Tematyka:

- Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa.

- Status wymagań egzaminacyjnych – podstawa prawna, tryb przygotowania, okres obowiązywania.

- Treści kształcenia uwzględnione i nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych.

- Budowa arkusza egzaminacyjnego.

Terminy:

Brak ustalonych terminów