EZ/04/01

Egzamin maturalny z języka polskiego w formule od roku 2023

ISOS

Symbol: EZ/04/01

Forma: seminarium

Cena: 85.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych; nauczyciele niebędący egzaminatorami maturalnymi; nauczyciele, którzy podjęli pracę polonisty w szkole ponadpodstawowej

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule a egzamin ósmoklasisty.

- Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

- Sposób budowania zadań w części egzaminu "Język polski w użyciu" oraz "Test historycznoliteracki".

- Wypracowanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

- Specyfika egzaminu ustnego z języka polskiego.

- Baza pomocy i informacji na temat egzaminu maturalnego w nowej formule.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2023-10-05 15:00 - 20:00 35 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu