EZ/07/01

Egzamin maturalny z historii w formule od roku 2023

ISOS

Symbol: EZ/07/01

Forma: seminarium

Cena: 65.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Prowadzący:

- Grażyna Stępniewska

Tematyka:

- Egzamin maturalny z historii w 2024 roku – założenia i zmiany.

- Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.

- Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedź argumentacyjna – przykłady.

Terminy:

Brak ustalonych terminów