EZ/09/01

Egzamin maturalny z geografii w formule od roku 2023

ISOS

Symbol: EZ/09/01

Forma: warsztat online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Prowadzący:

- Anna Bobińska

Tematyka:

- Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2022/2023.

- Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z geografii – przykłady zadań egzaminacyjnych.

- Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań – analiza porównawcza zadań i arkuszy maturalnych.

Terminy:

Brak ustalonych terminów