EZ/16/01

Analiza wyników egzaminu maturalnego z historii

ISOS

Symbol: EZ/16/01

Forma: seminarium online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 3h

Adresaci: Nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Prowadzący:

- Grażyna Stępniewska

Tematyka:

- Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego z historii.

- Zasady formułowania wniosków na podstawie analizy wyników matury z historii.

- Od wniosków do rekomendacji działań edukacyjnych na rzecz poprawy procesu nauczania.

Terminy:

Brak ustalonych terminów