PR/06/01

Strażnicy Uśmiechu – program wychowawczo-profilaktyczny

ISOS

Symbol: PR/06/01

Forma: kurs

Cena: 400.00 zł

Liczba godzin: 14h

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych: Część 1 dla uczniów w wieku 5-10 lat. Część 2 dla uczniów w wieku 10-15 lat.

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Podstawy teoretyczne programu – połączenie interaktywnego i konstruktywistycznego podejścia do rozwoju człowieka Lwa Wygotskiego z modelem Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

- Założenia, cele i struktura programu.

- Zarządzanie czasem – priorytety.

- Mój krąg zmartwień.

- Techniki relaksacyjne (program antystresowy).

- Rozwiązywanie konfliktów.

- Dzieciństwo – co nas ukształtowało.

- Kary i nagrody – alternatywy wobec kar.

- Akceptacja uczuć dziecka.

- Pozytywna edukacja – wyrażanie wdzięczności, pielęgnowanie mocnych stron.

- Metodologia prowadzenia zajęć z uczniami.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2024-04-25 15:00 - 20:00 32 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
2 2024-04-27 09:00 - 14:00 32 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu