KK/02/01

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

ISOS

Symbol: KK/02/01

Forma: kurs blended learning

Cena: 1900.00 zł

Liczba godzin: 300h

Adresaci: Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w tym przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli / Dz.U. z 2020 r. poz. 1289/,którzy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

- Sylwia Melka

- Jarosław Wujkowski

- s. Natalia Musidlak

- Ewa Cichorek

- Barbara Bartoś

- Jolanta Siwak

- Lidia Czarnele-Morta

- Przemysław Gąsiorek

- Anna Sobczyk-Gąsiorek

Tematyka:

- Wychowanie do życia w rodzinie w systemie edukacji.

- Wychowanie do życia w rodzinie w systemie edukacji.

- Wybrane zagadnienia antropologiczne.

- Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego.

- Wybrane zagadnienia bioetyczne.

- Socjologia małżeństwa i rodziny.

- Podstawy prawne życia małżeńskiego i rodzinnego.

- Psychologia komunikacji.

- Psychologia małżeństwa i rodziny.

- Pedagogika małżeństwa i rodziny.

- Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole.

- Biologia prokreacji.

- Planowanie rodziny.

- Planowanie rodziny.

- Natura ludzkiej seksualności.

- Seksualność w rozwoju ontogenetycznym.

- Norma a zaburzenia seksualne.

- Dydaktyka zajęć w szkole podstawowej.

- Metodyka zajęć.

- Metodyka zajęć.

- Praktyki.

Terminy:

Brak ustalonych terminów