PP/03/01

Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

ISOS

Symbol: PP/03/01

Forma: warsztat online

Cena: 65.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Magdalena Mielcarek-Olejnik

Tematyka:

- Ocena rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – najczęstsze zaburzenia komunikacji.

- Mutyzm wybiórczy – objawy, kryteria diagnostyczne, przyczyny.

- Metody i formy pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

Terminy:

Brak ustalonych terminów