PP/09/01

Metoda Kids’ Skills – jak pracować z dzieckiem, aby wspomóc je w przezwyciężaniu trudności

ISOS

Symbol: PP/09/01

Forma: warsztat

Cena: 100.00 zł

Liczba godzin: 8h

Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, wychowawcy klas i świetlic, nauczyciele dzieci i uczniów w wieku 3-12 lat

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Podstawowe założenia pracy z dzieckiem metodami skoncentrowanymi na rozwiązaniach.

- Istota relacji między dorosłym a dzieckiem.

- Dziecko w roli eksperta – poszukiwanie zasobów i przeformułowanie problemu na umiejętność.

- Narzędzia do pracy z uczniem skoncentrowane na poszukiwaniu rozwiązań.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2024-05-25 09:00 - 15:30 20 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu