PP/12/01

„Skrzynka z narzędziami”, czyli różne sposoby na trudne zachowania dziecka

ISOS

Symbol: PP/12/01

Forma: warsztat

Cena: 65.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Zachowanie: jak je definiować i mierzyć?

- Analiza zachowania: określenie czynników wpływających na zachowanie.

- Skrzynka z narzędziami – metody postępowania przed i po wystąpieniu trudnego zachowania dziecka.

- Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

Terminy:

Brak ustalonych terminów