SWS/17/01

Sieć współpracy i samokształcenia – teksty literackie w podstawie programowej z języka polskiego w kontekście twórczości prozatorskiej XXI wieku

ISOS

Symbol: SWS/17/01

Forma: seminarium blended learning

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 9h

Adresaci: Nauczyciele języka polskiego, instruktorzy kół, warsztatów teatralnych i literackich w szkołach

Kierownik szkolenia: Maciej Michalski

Prowadzący:

- Maciej Michalski

Tematyka:

- Interpretacja i analiza tekstów prozatorskich z wykorzystaniem metod aktywizujących.

- Narracja i dialog we współczesnej epice na przykładzie wybranych dzieł literackich XXI wieku.

- Awangarda a tradycja – relacje między literaturą współczesną a dawną.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2023-10-24 18:00 - 20:30
2 2023-12-12 18:00 - 20:30