WO/02/02

Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy

ISOS

Symbol: WO/02/02

Forma: seminarium online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 3h

Adresaci: Wychowawcy klas

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów.

- Cele, zadania, treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych do realizacji z klasą.

Terminy:

Brak ustalonych terminów