PE/01/05

"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej – seminarium lekturowe

ISOS

Symbol: PE/01/05

Forma: seminarium online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze, szkolni koordynatorzy Narodowego Czytania

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Pozytywistyczne ideały w "Nad Niemnem" – analiza opisu mogił.

- Motyw powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej w kontekście lektury obowiązkowej – noweli "Gloria victis".

- Słownictwo botaniczne w powieści jako sposób pogłębiania realizmu powieści.

- "Nad Niemnem" a "Pan Tadeusz" – nadniemeńskie epopeje.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2023-10-12 16:00 - 19:15