EZ/13/02

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

ISOS

Symbol: EZ/13/02

Forma: warsztat online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Joanna Kubisiak

Prowadzący:

- Joanna Kubisiak

Tematyka:

- Założenia i etapy szkolnej analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języków obcych.

- Wnioski z raportu OKE i analiza arkusza egzaminacyjnego pod kątem wyników i umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu ósmoklasisty.

- Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języków obcych: Jak przygotować Szkolny Raport – praktyczne wskazówki.

- Sukcesy i porażki uczniów w kontekście umiejętności sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty.

- Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty– propozycje dobrych praktyk.

Terminy:

Brak ustalonych terminów